ഒന്നൊന്നര കളർഫുൾ കലക്കൻ ഫസ്റ്റ് ലൂക്ക്

ഒന്നൊന്നര കളർഫുൾ കലക്കൻ ഫസ്റ്റ് ലൂക്ക് പോസ്റ്ററിനുശേഷം ഒരു യമണ്ടൻ പ്രേമകഥയുടെ സെക്കന്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ നാളെ (15.03.19) വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു.

Similar posts